RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
Tablet 7"
z Androidem 4.4
Tablet 10 cali dla uczestników
dla uczestnikówJava EE 6: Develop Database Applications with JPA (D77746GC10)

Tablet Lenovo (7"/8GB/WiFi/Android) gratis*!

Do szkoleń autoryzowanych Oracle 3, 4 lub 5 dniowych w formacie ILT, zamówionych w Database Consulting.
*Promocja ważna do wyczerpania zapasów lub do odwołania i nie łączy się z innymi promocjami ani zniżkami

Autoryzacja

Szkolenie autoryzowane Oracle

Format prowadzenia szkolenia

ILT - szkolenie klasyczne, w sali szkoleniowej, z trenerem

Terminy szkoleń otwartych

LokalizacjaPoczątekCzas trwaniaJęzyk wykładowy*Cena za osobę
PL - Warszawa23-PAŹ-20174 dniPolish5960
*Oznacza język jakim posługuje się Trener prowadzący szkolenie.
Materiały szkoleniowe są najczęścej w języku angielskim

Szkolenie dostępne także w formacie

ILT - szkolenie klasyczne, w sali szkoleniowej, z trenerem
LVC/LWC - szkolenie zdalne, przez internet, z trenerem

Kod szkolenia

D77746GC10

Dla kogo

 • Database Designers
 • J2EE Developer
 • Java Developers
 • Java EE Developers

Czas trwania

4 dni

Cena bazowa

PLN 5960

Cel

 • Map relational database tables to Java using ORM techniques and JPA
 • Perform CRUD operations with JPA in Java SE and EE environments
 • Update multiple database tables based on relationships
 • Perform data validation using Bean Validation
 • Apply transactions and locking
 • Optimize JPA for performance

Opis

This Java EE 6: Develop Database Applications with JPA NEW training explores using the Java Persistence API within the context of a web-based Java Enterprise Edition application, as well as within a stand-alone Java Standard Edition application. This includes using Java Persistence API with the Enterprise JavaBeans technology.Learn To:Update multiple database tables based on relationships.Perform CRUD operations with JPA in Java SE and EE environments.Perform data validation using Bean Validation.Optimize JPA for performance.Apply transactions and locking.Map relational database tables to Java using ORM techniques and JPA.Understand key concepts found in the Java Persistence API.Create robust entity models.Create static and dynamic queries using Java Persistence API Query Language.Create type-safe queries with the Java Persistence API Criteria API.Benefits to YouLearn how to accelerate the development of applications that use relational databases by mapping tables and table relationships to Java objects using Java Persistence API. You will also see how JPA solves issues with traditional relational database applications, including SQL injection. JPA EnhancementsJPA has been enhanced and simplified in Java EE 6. The Java Persistence API (JPA) version 2.0 specification facilitates more effective and reliable (that is, more strongly typed) methodology for building object-centric criteria-based dynamic database queries.JPA was introduced in Java EE 5, and provides a POJO-based persistence model for Java EE and Java SE applications.Relational Data MappingPersistence is the technique through which object models broker the access and manipulation of information from a relational database. JPA handles the details of how relational data is mapped to Java objects, and it standardizes Object/Relational mapping.

Tematy

 1. Course Introduction
  • Describing the target audience for this course
  • Explaining the course itinerary
  • Describing the format that the class will use
  • Introducing the course environment
  • Describing the need for Object-Relational Mapping
 2. Introduction to Java Persistence API
  • Describing the Java Persistence API
  • Creating entity classes
  • Using persistent field and properties
  • Using a generated primary key (table, sequence and identity)
  • Obtaining an Entity Manager
  • Creating a Persistence Unit
  • Using an entity manager to create, find, update, and delete entities
  • Creating typed queries in JPA
 3. Working with JPA in a Java Enterprise Environment
  • Evaluating the role of the container with JPA
  • Accessing JPA entities from a servlet
  • Evaluating the application of JSF as a user interface framework
  • Accessing JPA entities from Enterprise JavaBeans
  • Determining the impact of using stateless, stateful, and singleton session beans on entities
  • Configuring a persistence context in an EE context
 4. Introduction to the Auction Application Case Sudy
  • Describing the auction application
  • Defining the domain objects of the auction application
  • Describing the implementation model for the auction system
 5. Modeling Relational Databases with JPA Entities
  • Examining relationships in the data and object models
  • Using relationship properties to define associations
  • Implementing one-to-one unidirectional and bidirectional associations
  • Implementing many-to-one/one-to-many bidirectional associations
  • Implmenting many-to-many unidirectional and bidirectional associations
  • Using OrderBy and OrderColumn annotations to define sort order
  • Applying the OrphanRemoval annotation to prevent orphaned entities
 6. Working with the Entity Manager
  • Describing the relationship between an entity and an entity manager, and between a persistence context and a persistence unit
  • Differentiating between transaction-scoped and extended entity managers
  • Describing the entity life cycle
  • Using entity manager operations to perform CRUD operations: persist, find, merge, remove
  • Examining the role of the entity manager with detached entities
  • Defining and use cascading operations
 7. Persisting Enums and Collections
  • Persisting entities that contain enums
  • Persisting entities that contain collections
  • Persisting entities that contain Maps
 8. Creating Queries with the Java Persistence Query Language (JPQL)
  • Describing the Java Persistence Query Language (JPQL)
  • Contrasting JPQL with native queries
  • Using conditionals to filter results
  • Refining queries to return only needed data
  • Performing joins between entities
  • Creating dynamic queries with parameters
  • Using named queries
  • Performing bulk updates and deletes
 9. Using the Critieria API
  • Contrasting the Critiera API with JPQL
  • Using the Critieria API structure and core interfaces
  • Creating SELECT, FROM, and WHERE clauses
  • Creating paths and expressions
  • Using ORDER BY, GROUP BY, and HAVING clauses
  • Using the canonical metamodel
 10. Implementing Bean Validation with JPA
  • Describing the JPA lifecycle phases where validation takes place
  • Creating an entity listener class
  • Utilizing validation groups
  • Using built-in validation constraint annotations provided by Bean Validation
  • Creating a custom Bean Validation constraint
 11. Applying Locking and Transactions
  • Describing transaction semantics
  • Comparing programmatic and declarative transaction scoping
  • Using JTA to scope transactions programmatically
  • Implementing a container-managed transaction policy
  • Supporting optimistic locking with the versioning of entity components
  • Supporting pessimistic locking by using EntityManager APIs
  • Describing the effect of exceptions on transaction state
 12. Advanced Modeling: Entity Inheritance Relationships
  • Evaluating object-relational mapping strategies for entity inheritance
  • Applying single-table-per-class, joined-subclass, and table-per-class inheritance mapping strategies
  • Using embeddable classes
  • Overriding mappings with the @AttributeOverride and @AssociationOverride annotations
  • Specifying composite primary keys
 13. Optimizing JPA Performance
  • Using lazy fetching to prevent the loading of entities that are not being used
  • Using pagination to control the amount data that is needed at any one time
  • Modifying queries to prevent the N + 1 problem
  • Creating read-only queries
  • Describing performance issues associated with IDENTITY ID generation
  • Creating and using stored procedures with JPA and EclipseLink
  • Using cache optimizations with JPA and EclipseLink

Wymagania

  • Experience with Java programming
  • Oracle WebLogic Server 12c Basic Administration Tasks OBEs
  • Experience with Java EE 6 platform recommended
  • Experience with NetBeans recommended
  • Experience with Relational Databases recommended
  • Experience building and deploying EE applications

Zgłaszanie chęci uczestnictwa

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy o pobranie i wypełnienie formularza lub wygenerowanie go ze strony, a następnie przeslanie faksem na numer (22) 398 47 82.

Pobierz formularz zgłoszenia w formacie DOC
Pobierz formularz zgłoszenia w formacie PDF

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.