RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionBackup i odtwarzanie bazy danych Oracle

Celem usługi backup i odtwarzanie bazy Oracle jest:

  • Sprawdzenie istniejącej polityki backup'owania i odtwarzania bazy oraz zaproponowanie usprawnień zwiększających bezpieczeństwo
  • Zaprojektowanie polityki backup'owania i odtwarzania bazy danych w oparciu o analizę potrzeb Klienta i specyfikę danego projektu
  • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej procedur tworzenia kopii bezpieczeństwa, jak również odtwarzania w przypadku wystąpienia awarii.
Poprawne wykonywanie kopii bezpieczeństwa zapewnia możliwość odtworzenia danych, zgodnie z udokumentowaną procedurą, w przypadku zaistnienia awarii.

Więcej o backup'owaniu i odtwarzaniu możesz dowiedzieć się również na naszym szkoleniu DBRM - Wykorzystanie narzędzia Recovery Manager do backupu i odtwarzania bazy Oracle

Zachęcamy do zapoznania się z portfolio usług Oracle zrealizowanych przez konsultantów Database Consulting.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru usługi prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasz przedstawiciel służy pomocą i radą tak, aby mogli Państwo podjąć świadomą i trafną decyzję dotyczącą współpracy.