RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionMigracje i konwersja danych pomiędzy różnymi formatami

Kluczem do wydajnego i efektywnego sposobu wykorzystania danych GIS jest często ich dostępność w określonym formacie. Oferujemy usługi przekształcania danych GIS pomiędzy różnymi formatami oraz technologiami ich przechowywania - w tym pomiędzy danymi rastrowymi i wektorowymi. Realizowana usługa obejmuje zarówno małe zbiory danych, jak i dane o dużej objętości.

Przykładowe wspierane formaty danych wektorowych

 • ESRI Shapefiles (SHP)
 • PostGIS / PostgreSQL
 • MapInfo Files (TAB/MID/MIF)
 • Oracle Spatial
 • Web Feature Service (WFS)
 • Geography Markup Language (GML)
 • Virtual Spatial Data (ODBC/OVF)
 • TIGER Files
 • ESRI Binary Coverages (ADF)
 • ESRI ArcSDE (SDE)
 • Microstation Design Files (DGN)
 • IHO S-57 Files
 • Spatial Data Transfer Standard (SDTS)
 • Inline MapServer Features
 • National Transfer Format (NTF)
 • VRT (rw+): Virtual Raster
 • S57
 • AVCBin
 • REC
 • Memory
 • CSV
 • Interlis 1
 • Interlis 2
 • MySQL Spatial
 • GPS eXchange Format (GPSXML)
 • XML
 • POI

Przykładowe wspierane formaty danych rastrowych
 • GTiff (rw+): GeoTIFF
 • NITF (rw+): National Imagery Transmission Format
 • HFA (rw+): Erdas Imagine Images (.img)
 • SAR_CEOS (ro): CEOS SAR Image
 • CEOS (ro): CEOS Image
 • ELAS (rw+): ELAS
 • AIG (ro): Arc/Info Binary Grid
 • AAIGrid (rw): Arc/Info ASCII Grid
 • SDTS (ro): SDTS Raster
 • DTED (rw): DTED Elevation Raster
 • PNG (rw): Portable Network Graphics
 • JPEG (rw): JPEG JFIF
 • MEM (rw+): In Memory Raster
 • JDEM (ro): Japanese DEM (.mem)
 • GIF (rw): Graphics Interchange Format (.gif)
 • ESAT (ro): Envisat Image Format
 • FITS (rw+): Flexible Image Transport System
 • BSB (ro): Maptech BSB Nautical Charts
 • XPM (rw): X11 PixMap Format
 • BMP (rw+): MS Windows Device Independent Bitmap
 • AirSAR (ro): AirSAR Polarimetric Image
 • RS2 (ro): RadarSat 2 XML Product
 • PCIDSK (rw+): PCIDSK Database File
 • PCRaster (rw): PCRaster Raster File
 • ILWIS (rw+): ILWIS Raster Map
 • RIK (ro): Swedish Grid RIK (.rik)
 • SGI (ro): SGI Image File Format 1.0
 • Leveller (ro): Leveller heightfield
 • GMT (rw): GMT NetCDF Grid Format
 • netCDF (rw): Network Common Data Format
 • HDF4 (ro): Hierarchical Data Format Release 4
 • HDF4Image (rw+): HDF4 Dataset
 • PNM (rw+): Portable Pixmap Format (netpbm)
 • DOQ1 (ro): USGS DOQ (Old Style)
 • DOQ2 (ro): USGS DOQ (New Style)
 • ENVI (rw+): ENVI .hdr Labelled
 • EHdr (rw+): ESRI .hdr Labelled
 • PAux (rw+): PCI .aux Labelled
 • MFF (rw+): Vexcel MFF Raster
 • MFF2 (rw+): Vexcel MFF2 (HKV) Raster
 • FujiBAS (ro): Fuji BAS Scanner Image
 • GSC (ro): GSC Geogrid
 • FAST (ro): EOSAT FAST Format
 • BT (rw+): VTP .bt (Binary Terrain) 1.3 Format
 • LAN (ro): Erdas .LAN/.GIS
 • CPG (ro): Convair PolGASP
 • IDA (rw+): Image Data and Analysis
 • NDF (ro): NLAPS Data Format
 • DIPEx (ro): DIPEx
 • ISIS2 (ro): USGS Astrogeology ISIS cube (Version 2)
 • JPEG2000 (rw): JPEG-2000 part 1 (ISO/IEC 15444-1)
 • L1B (ro): NOAA Polar Orbiter Level 1b Data Set
 • FIT (rw): FIT Image
 • RMF (rw+): Raster Matrix Format
 • RST (rw+): Idrisi Raster A.1
 • USGSDEM (rw): USGS Optional ASCII DEM (and CDED)
 • GXF (ro): GeoSoft Grid Exchange Format

Realizujemy także usługi audytu wydajności jak i tuningu istniejących systemów GIS

Zachęcamy do zapoznania się z portfolio usług GIS zrealizowanych przez konsultantów Database Consulting.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem 0-801 009 706. Nasz przedstawiciel służy pomocą i radą tak, aby mogli Państwo podjąć świadomą i trafną decyzję dotyczącą współpracy.