RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionMonitorowanie bazy Oracle

Celem usługi monitorowania baz danych Oracle jest:

  • Sprawdzania kluczowych, z punktu widzenia działania systemu, parametrów i metryk
  • Weryfikacja poprawnego działania kluczowych elementow bazy danych
  • Wykrycie pojawiających sie sytuacji wyjątkowych
  • Monitorowanie stopnia utylizacji zasobów (pamięć, przestrzeń dyskowa)

Ma to na celu utrzymanie odpowiedniej wydajności i kondycji systemu poprzez:

  • Działanie proaktywne - reakcję administratora jeszcze przed wystąpieniem awarii, czy tez problemu wydajnościowego
  • Działanie reaktywne - szybka reakcja na nagłą sytuację awaryjną po jej zaistnieniu w bazie Oracle

Wynikiem monitorowania są raporty, które przekazywane są z założoną częstotliwością oraz alerty o przekroczeniu „norm” dla wskaźników (przekazywane do administratorów niezwłocznie). Raporty zawierają informacje o aktualnych wartościach wskaźników opisujących działanie bazy danych i utylizacji zasobów. Alerty zawierają informację jakie wskaźniki zostały przekroczone, czym może to skutkować oraz sugestię co należy zrobić, żeby zapobiec problemowi.

Monitorowanie baz Oracle zazwyczaj realizowane jest zdalnie przy zapewnieniu najwyższego bezpieczeństwa połączenia.

Zachęcamy do zapoznania się z portfolio usług Oracle zrealizowanych przez konsultantów Database Consulting.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru usługi prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasz przedstawiciel służy pomocą i radą tak, aby mogli Państwo podjąć świadomą i trafną decyzję dotyczącą współpracy.