RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionDB2FF - Podstawy produktów rodziny DB2

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć wiedzę wprowadzającą do relacyjnej bazy danych DB2

Cel

Celem szkolenia jest nauka podstawowych informacji na temat DB2 takich jak umiejętność wskazania głównych komponentów DB2, znajomość pojęcia tabeli, sposobu tworzenia schematu danych oraz wiedza na temat podstaw języka SQL i sposobu jego wykorzystania przy współpracy z bazą DB2.

Czas trwania i forma szkolenia

2 dni, wykład + warsztat

Rodzaj szkolenia

szkolenie zamknięte

Poziom szkolenia

początkujący

Korzyści po szkoleniu

Po szkoleniu będziesz:

 • prawidłowo stosować pojęcia relacji, kluczy głównych, kluczy obcych, związków encji, integralności danych
 • wskazywać zastosowania, cele i korzyści ze stosowania relacyjnych baz danych
 • korzystać z diagramów ERD i projektu bazy danych
 • świadomie używać ograniczeń i wyzwalaczy
 • znać sposoby wykorzystania języka SQL przez różnych użytkowników w bazie danych
 • umieć zarządzać informacją w DB2

Przed w ścieżce szkoleniowej

-

Po w ścieżce szkoleniowej

DB2WS - Język SQL w bazie DB2

Wiedza przed szkoleniem

Powinieneś posiadać umiejętność sprawnej obsługi komputera i mieć podstawową wiedzę na temat
celów stosowania bazy danych

Poruszane zagadnienia

 1. Tabela w bazie danych DB2
  • Cechy relacyjnej bazy danych
  • Pojęcie relacji
  • Komunikacja z systemem zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS)
  • Tabela, kolumny, typy danych
  • Rola bazy danych w działaniu aplikacji
  • Zadania bazy DB2
 2. Modelowanie danych i projektowanie relacyjnej bazy danych
  • Cel stosowania modelowania
  • Modelowanie z użyciem diagramów związków encji (Entity-Relationship Diagram)
  • Rodzaje związków między encjami
  • Typy danych w kolumnach w DB2
  • Niestandardowe nazwy tabel i kolumn
  • Pojęcie klucza głównego i klucza obcego
  • Integralność danych
  • Cel stosowania wyzwalaczy
 3. Sposoby korzystania z bazy DB2 przez użytkownika końcowego
  • Sposoby komunikacji z bazą danych
  • Generowanie poleceń SQL
  • Dodawanie danych do bazy
  • Kasowanie danych z bazy
  • Zmiana danych w bazie
  • Odczytywanie danych z bazy
  • Sposoby wyszukiwania i uruchamiania zadań w bazie DB2
 4. Sposoby korzystania z bazy danych DB2 przez programistę
  • Tworzenie środowiska pracy
  • Kroki potrzebne do kodowania w SQL
  • Cel stosowania ograniczników w SQL'u
  • Cel stosowania SQLCA
  • Lista kroków potrzebnych do uruchomienia programu
  • Różnice pomiędzy stosowaniem statycznego i dynamicznego SQL'a
 5. Praca administratora w bazie danych DB2
  • Lista zadań przeprowadzanych przez administratora systemu bazy danych DB2
 6. Zarządzenie informacją w DB2
  • Lista istotnych czynników w planowaniu rozproszenia danych
  • Niektóre wymagania potrzebne do pomyślnego rozproszenia danych
  • Różnica między rozproszoną jednostką pracy, zdalną, oraz rozproszonym żądaniem
  • Lista niektórych czynników dotyczących zabezpieczeń w pracy z danymi rozproszonymi
  • Lista niektórych produktów współpracujących z DB2

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium