RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionDB2PP - Programowanie w bazie DB2 - język SQL i SQL PL

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników systemu bazodanowego DB2, którzy będą pracować z wykorzystaniem języka SQL do odczytywania, modyfikowania oraz zarządzania bazą danych, a także dla osób chcących wykorzystywać rozszerzenie proceduralne języka SQL w DB2 w celu przetwarzania danych lub implementacji logiki biznesowej.

Cel

Głównym celem szkolenia jest dokładne omówienie najważniejszych poleceń języka SQL oraz mechanizmów rozszerzenia proceduralnego. Poznasz oraz przećwiczysz bogate możliwości odczytywania, filtrowania i zarządzanie danymi w sposób umożliwiający uzyskanie pożądanego, z biznesowego punktu widzenia, wyniku oraz implementacji logiki biznesowej na poziomie bazy danych w postaci procedur zapamiętanych i wyzwalaczy. Zdobędziesz umiejętności tworzenia i zarządzania obiektami bazodanowymi, poznasz mechanizmy działania bazy, w tym te związane ze współpracą wielu użytkowników.

Czas trwania i forma szkolenia

3 dni, warsztat + wykład

Rodzaj szkolenia

szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte

Poziom szkolenia

początkujący

Korzyści po szkoleniu

Nauczysz się efektywnej współpracy z bazą danych DB2 oraz zdobędziesz wiedzę i umiejętności odczytywania, modyfikowania i zarządzania danymi z wykorzystaniem języka SQL. Dowiesz się jak wykorzystywać rozszerzenie proceduralne SQL PL do zwiększenia możliwości języka SQL oraz tworzenia logiki biznesowej na poziomie bazy danych.

Przed w ścieżce szkoleniowej

-

Po w ścieżce szkoleniowej

-

Wiedza przed szkoleniem

Powinieneś umieć sprawnie obsługiwać komputer

Poruszane zagadnienia

 1. Instrukcja SELECT
  • Warunki logiczne
  • Funkcje skalarne
  • Filtrowanie danych
  • Sortowanie wyników
  • Funkcje agregujące
 2. Zaawansowane zapytania i przetwarzanie wyników
  • Grupowanie i operacje na zestawach danych
  • Operacje zbiorowe
  • Złączenia
  • Podzapytania
  • Operatory ALL, ANY, IN
 3. Manipulowanie danymi
  • Modyfikacja danych
  • Wstawianie danych do tabel i widoków
  • Modyfikowanie danych
  • Usuwanie danych
  • Zarządzanie transakcjami
  • Zasilanie kolumny klucza głównego
 4. Definiowanie struktury danych, obiekty bazodanowe
  • Tworzenie tabel
  • Typy danych
  • Widoki proste i złożone oraz ich zastosowanie
 5. Podstawy proceduralnego rozszerzenia SQL
  • Zmienne
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle
  • Zarządzanie transakcjami w procedurach
 6. Procedury składowane
 7. UDF - tworzenie funkcji definiowanych przez użytkownika
  • Możliwość wykorzystanie funkcji w SQL
 8. Przekazywanie parametrów
  • Wejściowe, wyjściowe
 9. Wyzwalacze (ang. Triggers)
  • INSERT, UPDATE i DELETE
  • INSTEAD OF
 10. Wykorzystanie kursorów do przetwarzania danych
 11. Dynamiczny SQL
 12. Obsługa błędów i wyjątków
  • SQLCODE, SQLSTATE
  • Zgłaszanie błędów
  • Sprawdzanie poprawności wykonania SQL
  • Condition handler

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium