RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionMSPZ - Zaawansowane programowanie bazy MSSQL w języku T-SQL

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych programistów bazodanowych wykorzystujących język T-SQL do programowania logiki biznesowej po stronie bazy danych oraz rozszerzania możliwości korzystania z bazy MSSQL ponad standardowe opcje dostępne w zapytaniach SQL.

Cel

-

Czas trwania i forma szkolenia

3 dni, warsztaty + wykład

Rodzaj szkolenia

szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte

Poziom szkolenia

zaawansowany

Korzyści po szkoleniu

W trakcie szkolenia poznasz zaawansowane aspekty programowania w T-SQL. Nauczysz i przećwiczysz techniki stosowane w zaawansowanym oprogramowaniu w warstwie bazy danych.

Przed w ścieżce szkoleniowej

MSPP - Programowanie bazy MSSQL w języku T-SQL

Po w ścieżce szkoleniowej

-

Wiedza przed szkoleniem

Dobra znajomość języka T-SQL: tworzenie procedur, funkcji, wykorzystanie kursorów, wyzwalaczy.

Poruszane zagadnienia

 1. Procedury składowane:
  • Specjalne procedury składowane
  • Systemowe procedury składowane
  • Tymczasowe procedury składowane
 2. Wykorzystanie funkcji w ograniczeniach
 3. XML i XQuery:
  • Wsparcie XML w relacyjnych bazach danych
  • Serializowanie obiektów do XML i deserializacja XML
  • Wykorzystanie XML w procedurach składowanych
  • Wbudowane funkcje do pracy z XML
  • Nawigacja
  • Typ danych XML
 4. Zależności pomiędzy obiektami
 5. Kontekst uruchomienia:
  • uruchamiającego
  • właściciela
  • konkretnego użytkownika
  • własny
 6. Transakcyjność
  • Dostępne poziomy izolacji
  • Fenomeny w bazach danych
  • Model pesymistyczny i optymistyczny
  • Zaawansowane aspekty transakcyjności w kodzie T-SQL
 7. Obsługa błędów
  • Obsługa błędów a transakcyjność
  • Zaawansowane obsługa błędów
 8. Tabele tymczasowe i zmienne tabelaryczne
  • Wykorzystanie tabel tymczasowych i zmiennych tabelarycznych w T-SQL
  • Wydajność wykorzystania tabel tymczasowych i zmiennych
 9. Wyzwalacze (ang. triggers)
  • zagnieżdżanie i rekurencja wyzwalaczy
  • COLUMNS_UPDATED
  • wykonywanie kodu dla poszczególnych rekordów
  • wyzwalacze DDL
  • wyzwalacze na poziomie bazy danych
  • wyzwalacze logon
  • wyzwalacze a transakcyjność
 10. Dynamiczny SQL
  • wykorzystanie dynamicznego SQL w celu automatyzacji zadań
  • zapobieganie SQL Injection
 11. Tworzenie własnych funkcji CLR i wykorzystanie w T-SQL

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium