RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionPERLP - Programowanie w języku Perl

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających w przyszłości wykorzystywać język PERL do pisania skryptów w swojej codziennej pracy.

Cel

Celem jest nauczenie od podstaw języka PERL w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę w tym języku.

Czas trwania i forma szkolenia

4 dni, wykład + warsztat

Rodzaj szkolenia

szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte

Poziom szkolenia

początkujący

Korzyści po szkoleniu

Nauczysz się szybko rozwiązywać problemy związane np. z analizą plików tekstowych oraz przetwarzać teksty z użyciem wyrażeń regularnych i innych mechanizmów dostępnych w skryptach języka PERL.

Przed w ścieżce szkoleniowej

-

Po w ścieżce szkoleniowej

-

Wiedza przed szkoleniem

Biegła obsługa komputera

Poruszane zagadnienia

 1. Język programowania Perl
  • określanie wersji Perl
  • identyfikowanie domyślnych katalogów przeszukiwanych dla plików bibliotek Perl
  • tworzenie skryptów linii poleceń które drukują proste komunikaty
  • testowanie składni skryptów bez ich wykonywania
 2. Zmienne skalarne
  • definiowanie i opis danych numerycznych i tekstowych
  • tworzenie tekstowych i liczbowych zmiennych skalarnych
  • modyfikowanie zmiennych skalarnych przy użyciu operatorów
  • wyświetlanie wartości skalarnych przy użyciu pojedynczych i podwójnych cudzysłowów
  • usuwanie z danych wejściowych poleceniem chomp
  • obliczanie wartości przy użyciu operatorów skalarnych bazując na danych wejściowych
 3. Struktury kontrolne
  • drukowanie komunikatów przy użyciu instrukcji if
  • drukowanie komunikatów przy użyciu instrukcji if/else
  • używanie pętli for do wyświetlania listy numerów
  • używanie pętli foreach do wykonywania obliczeń na liście numerów
  • używanie pętli while do wykonywania powtarzalnych testów logicznych przy użyciu instrukcji
  • if/elsif/else
  • drukowanie sformatowanego tekstu z wykorzystaniem składni "here document"
  • przerywanie pętli przy użyciu punktów kontrolnych i modyfikatorów wyrażeń
  • używanie instrukcji switch w Perl do podejmowania decyzji
 4. Tablice
  • tworzenie zmiennych tablicowych i przypisywanie zmiennych skalarnych do tablicy
  • określanie długości tablicy przy użyciu operatora tablicowego
  • używanie fragmentów tablicy do przypisywania nowych wartości do tablicy
  • określanie długości tablicy przy użyciu zmiennej skalarnej
  • odwracanie zawartości tablicy
  • używanie pop do modyfikowania zawartości tablicy
  • sortowanie tablicy
  • tworzenie tablicy ze skalara używając split
  • przetwarzanie wartości przekazywanych w tablicy linii poleceń, @ARGV
  • odczytywanie wejścia poleceń UNIX do tablicy
 5. Tablice asocjacyjne
  • drukowanie tablicy asocjacyjnej przy użyciu wyrażenia foreach
  • dostęp, dodawanie i usuwanie kluczy i wartości z tablicy skojarzeniowej
  • drukowanie tablicy przy użyciu pętli while i funkcji each
  • określanie liczby wystąpień łańcucha w tablicy przy użyciu tablic asocjacyjnych
  • określanie czy klucz i wartość występują w tablicy asocjacyjnej
 6. Podstawowe I/O i wyrażenia regularne
  • używanie operatora <> do czytania pliku określonego w linii poleceń, linia po linii
  • używanie polecenia printf do formatowania wartości zwracanych przez skrypt
  • szukanie wyrazów lub fraz w pliku przy użyciu wyrażeń regularnych
  • używanie znaków specjalnych i klas znaków w wyrażeniach regularnych
  • używanie operatora "lub" w wyrażeniach regularnych
  • używanie zmiennych do definiowanie wyrażeń regularnych
  • zastępowanie łańcucha tekstowego innym przy użyciu wyrażeń regularnych
  • wypakowywanie fragmentów łańcuchów przy użyciu wyrażeń regularnych
 7. Obsługa zewnętrznych plików z wykorzystaniem uchwytów
  • używanie uchwytów do otwierania pliku
  • używanie die do wyświetlania komunikatów o błędzie jeżeli występuję błąd w dostępie do pliku
  • dodawanie danych na końcu pliku
  • używanie uchwytu do czytania wyjścia programu
  • używanie uchwytu do przesyłania danych do programu zewnętrznego
 8. Podprogramy i moduły
  • tworzenie skryptów, które używają strict pragma
  • tworzenie podprogramów, które akceptują przekazywane parametry i zwracają wyniki
  • operator my do tworzenia prywatnych zmiennych
  • używanie plików bibliotek Perl w skryptach
  • używanie pakietów Perl w skryptach
  • tworzenie modułów Perl i przywoływanie ich w skryptach
 9. Operacje na plikach i katalogach
  • używanie operatorów do określenia charakterystyki pliku
  • wyświetlanie zawartości katalogu przy użyciu chdir i globbing
  • wyświetlanie zawartości katalogu przy użyciu uchwytów i readdir
  • zmienianie nazwy plików
  • tworzenie linków symbolicznych do plików
  • wyświetlanie wszystkich linków symbolicznych w katalogu
  • ustawianie uprawnień do plików bazując na ich rozszerzeniach

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium