RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionPPP - Programowanie w bazie PostgreSQL

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów bazodanowych mających pracować z bazą danych PostgreSQL.

Cel

Na szkoleniu nauczysz się między innymi programowania w języku PL/pgSQL w bazie danych PostgreSQL. Poznasz w jaki sposób udostępniane mechanizmy (pętle, kursory, instrukcje decyzyjne, zmienne, itd.) pozwolą Ci na wykorzystanie danych i manipulowanie nimi w sposób nieosiągalny dla języka SQL. Dowiesz się w jaki sposób zapisuje się reguły biznesowe w bazie i jak robić to w sposób poprawny włączając obsługę sytuacji wyjątkowych. Poznasz także sposoby integracji bazy z językiem Perl. Bogaty zestaw ćwiczeń pozwoli Ci poznać przedstawione zagadnienia od strony praktycznej, a pomoc doświadczonego trenera zagwarantuje efektywny sposób przyswajania wiedzy. Wiedza z kursu pozwoli Ci na tworzenie rozbudowanych, bazodanowych systemów informatycznych.

Czas trwania i forma szkolenia

3 dni, wykład + warsztat

Rodzaj szkolenia

szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte

Poziom szkolenia

średnio zaawansowany

Korzyści po szkoleniu

Szkolenie pozwoli Ci poznać język PL/pgSQL w bazie danych PostgreSQL oraz przećwiczyć jego używanie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych z punktu widzenia osoby tworzącej systemy informatyczne. Nauczysz się i przećwiczysz również integrację bazy z Perl'em.

Przed w ścieżce szkoleniowej

-

Po w ścieżce szkoleniowej

PPZ - Zaawansowane programowanie w bazie PostgreSQL

Wiedza przed szkoleniem

Powinieneś znać co najmniej jeden język programowania (Perl, Java, PHP, BASIC, C++ itp.), oraz język SQL dla bazy danych PostgreSQL.

Poruszane zagadnienia

 1. Podstawy
  • Narzędzia psql, PgAdmin, phpPgAdmin
  • Wykorzystanie języka PL/pgSQL, cel istnienia, przykładowe zastosowania, zalety, wady
  • Wprowadzenie do języka PL/pgSQL, sposób zapisu, działania
  • Struktura bloku, rodzaje podprogramów, sekcja deklaracyjna, wykonawcza, obsługi błędów
  • Zmienne, stałe, typy danych, literały, aliasowanie zmiennych
  • Operatory arytmetyczne i logiczne
  • Priorytety, skracanie ewaluacji
  • Skalarne funkcje wbudowane
  • Wyświetlanie tekstu z kodu PL/pgSQL'a
  • Instrukcje SQL w kodzie PL/pgSQL'a, zachowanie zmiennych
  • Status wykonania poleceń SQL
 2. Obsługa transakcji
  • Tryb autocommit
  • Błędy wykonania kodu, a zachowanie transakcji
  • Blokady jawne i niejawne na wierszach
 3. Sterowanie ścieżką wykonania, funkcje
  • Sterowanie przepływem programu - instrukcje sterujące i pętle
  • Alternatywne ścieżki wykonania - instrukcje decyzyjne
  • Parametry podprogramów, zwracanie wielu wartości
  • Tryby przekazywania parametrów do podprogramów
  • Przeciążanie podprogramów
  • Generatory danych i funkcje zwracające rekordy i listę wartości
  • Kontekst uprawnień podprogramów
 4. Mechanizmy zaawansowane
  • Własne funkcje w poleceniach DML
  • Własna obsługa błędów (wyjątki)
  • Propagacja, przerzucanie wyjątków
  • Rekordy jawne
  • Obsługa tablic
  • Dynamiczny SQL
  • Kursory, przesuwanie
  • Kursory dynamiczne
  • Wyzwalacze
  • Grupowanie funkcji
  • XML w PostgreSQL
  • Duże obiekty binarne
  • Czytanie plików tekstowych i CSV
  • Instrukcja COPY
  • Debugowanie PL/pgSQL'a
 5. Integracja PostgreSQL z językami programowania
  • PL/Perl
 6. Połączenie z PostgreSQL przy użyciu API
  • libpq
  • DBI
  • JDBC

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium