RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionPPZ - Zaawansowane programowanie w bazie PostgreSQL

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów bazodanowych chcących pogłębić swoją wiedzę na temat programowania bazy PostgreSQL.

Cel

Szkolenie ma na celu naukę zaawansowanych technik programowania bazy PostgreSQL z wykorzystaniem dostępnych języków proceduralnych. Nauczysz się w jaki sposób zwiększyć funkcjonalność serwera i wykorzystać specjalistyczne mechanizmy bazy danych w budowie rozbudowanych systemów informatycznych.

Czas trwania i forma szkolenia

3 dni, wyklad + warsztat

Rodzaj szkolenia

szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte

Poziom szkolenia

zaawansowany

Korzyści po szkoleniu

Poznasz zaawansowane aspekty programowania w PostgreSQL, aby jakość i efektywność tworzonego przez Ciebie oprogramowania była jak najwyższa.. Przećwiczysz istotne aspekty tematów takich takie jak transakcyjność, zaawansowana obsługa błędów, zmienne kursorowe, dynamiczne kursory, własne funkcje agregujące i operatory. Poznasz obsługę drzew, sposób uruchamiania zadań w tle, obsługę protokołów sieciowych i wiele innych złożonych zagadnień.

Przed w ścieżce szkoleniowej

PPP - Programowanie w bazie PostgreSQL

Po w ścieżce szkoleniowej

-

Wiedza przed szkoleniem

Powinieneś posiadać wiedzę na poziomie szkolenia PPP - Programowanie w bazie PostgreSQL

Poruszane zagadnienia

 1. Typy danych
  • Funkcje wykorzystujące pseudo-typy, typy i funkcje polimorficzne
  • CTE z poleceniami modyfikującymi dane
  • Tablice, tablice wielowymiarowe
  • Funkcje związane z tablicami
  • Pobieranie fragmentów tablic, tablice wielowymiarowe, operatory tablicowe, przeszukiwanie
  • Typy wyliczane, OID, adresy sieciowe
  • Typy złożone, wyrażenie ROW, użycie typów złożonych w SQL'u
 2. Transakcje w PostgreSQL
  • Reguły ACID
  • Blokowanie optymistyczne i pesymistyczne
  • Blokowanie wierszy w zapytaniach złączeniowych
  • Bezpieczne blokowanie wierszy
  • Stracony update
  • Blokowanie tabel
  • Advisory Locks
  • Poziomy izolacji transakcji
  • Fenomeny w bazie danych
  • Błędy serializacji
 3. Obsługa błędów
  • Poziomy błędów
  • Generowanie błędów użytkownika
  • SQLSTATE
  • Klasy wyjątków
  • Propagacja i przerzucanie wyjątków
  • Wyjątki w miejscach specjalnych (sekcji deklaracyjnej, obsługi błędów)
 4. Przetwarzanie danych
  • Kursory statyczne
  • Kursory z parametrami
  • Kursory dynamiczne, parsowanie parametrów, obrona przed SQL injection
  • Kursory przewijane
  • Zmienne kursorowe, kursory jako parametry i wyniki funkcji
 5. Zaawansowane funkcje w PostgreSQL
  • Funkcje zdefiniowane w języku C
  • Funkcje agregujące zdefiniowane przez użytkownika
  • Opcje IMMUTABLE, STABLE, VOLATILE, STRICT dla funkcji
  • Zmiana kontekstu uprawnień dla funkcji
  • Tworzenie własnych typów i operatorów
  • Przeciążanie operatorów
  • Kategorie zmienności funkcji
 6. Mechanizmy zaawansowane
  • SIMILAR, wyrażenia regularne, operatory dla wyrażeń POSIX, funkcje regexp
  • Zapytania rekurencyjne
  • Zapytania hierarchiczne, operatory, funkcje i wyrażenia do obsługi drzew
  • Wyzwalacze
  • Widzialność zmian danych w wyzwalaczach
  • Wyzwalacze odroczone
  • Reguły: SELECT, UPDATE, uprawnienia
  • Linki bazodanowe
  • Transakcyjność w dblinkach
  • PGAgent
  • Wyszukiwanie pełnotekstowe
  • Obsługa XML w PostgreSQL
 7. Implementacja rozwiązań typowych problemów w PL/Perl
  • wysyłanie maili z poziomu PostgreSQL
  • obsługa protokołu HTTP
  • czytanie plików

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium