RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English version



PWPR - SQL i PL/pgSQL w bazie danych PostgreSQL

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących użytkowników systemu PostgreSQL mających w przyszłości pracować z wykorzystaniem języka SQL i PL/pgSQL do odczytywania, modyfikowania oraz zarządzania danymi, a także dla osób chcących poznać system PostgreSQL i sposób jego działania (np. analitycy systemowi, testerzy, konsultanci, użytkownicy końcowi). Prezentowana wiedza jest także przydatna dla przyszłych zaawansowanych użytkowników bazy PostgreSQL (analitycy danych, programiści i administratorzy aplikacji).

Cel

Głównym celem szkolenia jest dokładne omówieniem, od podstaw, najważniejszych z dostępnych poleceń języka SQL w bazie PostgreSQL. Poznasz oraz przećwiczysz bogate możliwości odczytywania, filtrowania i zarządzanie danymi w sposób umożliwiający uzyskanie pożądanego, z biznesowego punktu widzenia, wyniku. Szkolenie uczy także wykorzystania języka PL/pgSQL do zaawansowanej współpracy z bazą danych PostgreSQL. Poznasz w jaki sposób mechanizmy udostępniane przez ten język (pętle, kursory, instrukcje decyzyjne, zmienne, tablice itd.) pozwolą Ci na wykorzystanie danych i manipulowanie nimi w sposób nieosiągalny dla języka SQL.

Czas trwania i forma szkolenia

5 dni, wykład + warsztat

Rodzaj szkolenia

szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte

Poziom szkolenia

początkujący

Korzyści po szkoleniu

Nabędziesz wiedzę i umiejętności odczytywania, modyfikowania i zarządzania danymi z wykorzystaniem języka SQL, oraz poznasz i przećwiczysz wykorzystanie języka PL/pgSQL. Kompleksowe przygotowanie pozwoli Ci na efektywną pracę z bazą PostgreSQL.

Przed w ścieżce szkoleniowej

-

Po w ścieżce szkoleniowej

-

Wiedza przed szkoleniem

Powinieneś sprawnie obsługiwać komputer.

Poruszane zagadnienia

 1. Podstawy
  • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i bazy PostgreSQL
  • Sposób użycia języka SQL
  • Narzędzia służące do współpracy z bazą danych (PgAdmin, psql)
  • Instrukcja SELECT
  • Filtrowanie wyników (WHERE), warunki logiczne, wartość NULL
  • Funkcje skalarne
  • Funkcje agregujące
  • Sortowanie wyników zapytania (ORDER BY)
  • Limitowanie wyników (LIMIT, OFFSET)
 2. Zaawansowane zapytania i przetwarzanie wyników
  • Grupowanie i operacje na zestawach danych (GROUP BY)
  • Operacje zbiorowe
  • Iloczyn kartezjański tabel
  • Złączenia wewnętrzne i zewnętrzne
  • Podzapytania proste, złożone, jedno i wielowierszowe
  • Operatory ALL, ANY, IN, EXISTS
  • Podzapytania FROM, HAVING
  • Klauzula WITH
  • Zapytania hierarchiczne
 3. Manipulowanie danymi
  • Modyfikacja danych
  • Wstawianie danych do tabel i widoków
  • Modyfikowanie danych
  • Usuwanie danych
  • Zarządzanie transakcjami
 4. Definiowanie struktury danych, obiekty bazodanowe
  • Tworzenie tabel
  • Typy danych
  • Widoki i ich zastosowanie
  • Uprawnienia do tabel
  • Sekwencje, typ SERIAL
  • Blokowanie danych
  • Spójność danych
  • Indeksowanie
 5. Podstawy języka PL/pgSQL
  • Wykorzystanie języka PL/pgSQL, cel istnienia, przykładowe zastosowania, zalety, wady
  • Wprowadzenie do języka PL/pgSQL, sposób zapisu, działania
  • Struktura bloku, rodzaje podprogramów, sekcja deklaracyjna, wykonawcza, obsługi błędów
  • Zmienne, stałe, typy danych, literały, aliasowanie zmiennych
  • Operatory arytmetyczne i logiczne
  • Skalarne funkcje wbudowane
  • Wyświetlanie tekstu z kodu PL/pgSQL'a
  • Instrukcje SQL w kodzie PL/pgSQL'a
 6. Obsługa transakcji w PL/pgSQL
  • Błędy wykonania kodu, a zachowanie transakcji
 7. Sterowanie ścieżką wykonania
  • Sterowanie przepływem programu - instrukcje sterujące i pętle
  • Alternatywne ścieżki wykonania - instrukcje decyzyjne
  • Parametry podprogramów, zwracanie wielu wartości
  • Własna obsługa błędów (wyjątki)
 8. Mechanizmy zaawansowane
  • Rekordy i ich wykorzystanie
  • Zwracanie serii wartości z funkcji
  • Zmienne tablicowe
  • Kursory statyczne, pętla kursorowa, przetwarzanie dużych zbiorów danych
  • Wyzwalacze

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium