RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionWSJMS - Programowanie IBM WebSphere MQ w standardzie JMS

Dla kogo

Programiści IBM WebSphere MQ

Cel

Nauka programowania WebSphere MQ z wykorzystaniem standardu JMS

Czas trwania i forma szkolenia

3 dni, wykład + warsztat

Rodzaj szkolenia

szkolenie zamknięte

Poziom szkolenia

początkujący

Korzyści po szkoleniu

Wymiana doświadczeń z doświadczonym prowadzącym. W programie szkolenia przewidziane są prezentacje gotowych, wzorcowych rozwiązań.

Przed w ścieżce szkoleniowej

-

Po w ścieżce szkoleniowej

-

Wiedza przed szkoleniem

Znajomość koncepcji WebSphere MQ i umiejętność programowania.

Poruszane zagadnienia

 1. Wprowadzenie
  • Menadżer kolejek
  • Kolejki lokalne, kolejki zdalne, aliasy
  • Wyzwalacze (triggers)
  • Kanały, agenci kanałów
  • Połączenia międzywęzłowe
 2. Podstawowe klasy JMS w kontekście WMQ
  • Instalacja i konfiguracja klas JMS
  • Środowisko IDE
  • Środowisko do administracji
 3. Modelowe aplikacja JMS
  • Aplikacja wysyłająca wiadomości
  • Aplikacja odbierająca wiadomości
 4. Wiadomości JMS cz. 1
  • Model danych
  • Selektory
  • Konwersje
  • Mapowanie wiadomości JMS na wiadomości WMQ
 5. Fabryki połączeń
  • Tworzenie i konfigurowanie fabryk połączeń
  • Skrypty administratora
  • Interfejs graficzny
  • Współpraca z konsolą zarządzania obiektów MQ
 6. Sesje
  • Tworzenie sesji, definiowanie atrybutów sesji
  • Użycie sesji w programach
 7. Punkty dostarczanie komunikatów (ang. destination)
  • Definicje
  • Kolejki
  • Zagadnienia (topics)
  • Model abstrakcji
 8. Wysyłanie i odbieranie wiadomości
  • Atrybuty wiadomości
  • Potwierdzenia
  • Typy wiadomości
 9. Zamykanie połączeń i kończenie aplikacji
  • Zagadnienia administracyjne
  • Dealokocja zasobów. Zamykanie połączeń
 10. Obsługa błędów
  • Hierarchia klas
  • Model implementacji
  • Przykłady zastosowań
  • Implementacja mechanizmów z Java 6 i Java 7 do obsługi wyjątków
 11. Praca z właściwościami obiektów WMQ w kontekście JMS
  • Mapowanie
  • Deskryptor wiadomości
  • Treść wiadomości (dane)
  • Trwałość komunikatów
  • Wsparcie dla SSL
  • Punkty wejściowe (ang. exits) na kanałach, wsparcie transakcyjności)
 12. Wsparcie dla ASF
  • Typy aplikacji
  • Konfiguracja obiektów
  • Obsługa błędów
  • Pule sesji
  • Ograniczenia
 13. Podsumowanie metod administracji
  • Korzystanie z narzędzi administracyjnych WMQ JMS
 14. Właściwości obiektów WMQ z poziomu JMS
  • Wykorzystanie pierwotnych mechanizmów Websphere MQ a przenośność aplikacji

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium