RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionWSMQP - Programowanie IBM WebSphere MQ

Dla kogo

Programiści WebSphere MQ

Cel

Nauka programowania WebSphere MQ oraz wymiana doświadczeń z doświadczonym prowadzącym.

Czas trwania i forma szkolenia

3 dni, wykład + warsztat

Rodzaj szkolenia

szkolenie zamknięte

Poziom szkolenia

średnio zaawansowany

Korzyści po szkoleniu

Uczestnik podczas ćwiczeń wybiera język programowania C/C++/COBOL (lub platformę .Net)Dla AS/400 mogą być to języki COBOL, RPG, C/C++, w wersjach OPM lub ILE.

Przed w ścieżce szkoleniowej

WSMQW - Wprowadzenie dla użytkowników IBM WebSphere MQ

Po w ścieżce szkoleniowej

-

Wiedza przed szkoleniem

Znajomość systemu operacyjnego na którym prowadzone jest szkolenie, koncepcji systemu WebSphere MQ oraz jednego z omawianych na kursie języków programowania (C/C++/COBOL/RPG)

Poruszane zagadnienia

 1. Wprowadzenie
  • Menadżer kolejek
  • Kolejki lokalne, kolejki zdalne, aliasy
  • Wyzwalacze (triggers)
  • Kanały, agenci kanałów
  • Połączenia międzywęzłowe
 2. Struktury danych
  • Predefiniowane stałe, typy danych
  • Przenośność deklaracji
  • Komunikat, nagłówek komunikatu
  • Struktury specjalne: dla put, get, inquire, set
 3. Przegląd API
  • Połączenie i uwierzytelnienie
  • Alokacja zasobów. Dealokacja, rozłączenie
  • Obsługa błędów
 4. Wysyłanie komunikatów
  • Modele aplikacji. Typy komunikatów. Struktury danych
 5. Odbieranie komunikatów
  • Aplikacje peer-to-peer
  • Aplikacje klient serwer
  • Identyfikator komunikatu i identyfikator korelujący
  • Kontekst i jego retransmisja
 6. Aplikacje public/subscribe
  • Model kanoniczny. Implementacja
  • Subskrypcje trwałe
  • Wątki (topics)
  • Nagłówek RFH2
 7. Transakcyjność
  • Trwałość komunikatów (persistence)
  • Aplikacje transakcyjne wobec kolejek
  • Aplikacje transakcyjne z udziałem silnika bazy danych i/lub serwera aplikacji
  • Implementacja two-phase commit
  • Programowanie defensywne
  • Komunikaty zatrute i licznik wycofań
 8. API do administracji
  • Inquire i set dla atrybutów obiektów zarządcy kolejek
 9. Aplikacje z wyzwalaczami (trigger)
  • Tworzenie i obsługa programu wyzwalanego na kolejce
  • Model aplikacji współpracującej z wyzwalaczem
 10. Zaawansowane API
  • Manipulowanie buforem poprzez uchwyt (handle)
  • Wywołania zwrotne. Ustawianie i kontrola przebiegu

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium