RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionWSMQPJ - Programowanie IBM WebSphere MQ w języku Java

Dla kogo

Programiści Java WebSphere MQ

Cel

Nauka API WebSphere MQ dla języka Java

Czas trwania i forma szkolenia

3 dni, wykład + warsztat

Rodzaj szkolenia

szkolenie zamknięte

Poziom szkolenia

średnio zaawansowany

Korzyści po szkoleniu

Poznanie API WebSphere MQ dla Javy, wymiana doświadczeń z doświadczonym prowadzącym oraz poznanie gotowych, wzorcowych rozwiązań

Przed w ścieżce szkoleniowej

WSMQW - Wprowadzenie dla użytkowników IBM WebSphere MQ

Po w ścieżce szkoleniowej

-

Wiedza przed szkoleniem

Znajomość języka Java oraz koncepcji WebSphere MQ

Poruszane zagadnienia

 1. Wprowadzenie
  • Menadżer kolejek
  • Kolejki lokalne, kolejki zdalne, aliasy
  • Wyzwalacze (triggers)
  • Kanały, agenci kanałów
  • Połączenia międzywęzłowe
 2. Środowisko dla aplikacji w języku Java
  • Instalacja. Dostępność klas poprzez wyróżnione archiwa
  • Predefiniowane stałe, klasy, typy danych. Przenośność aplikacji
  • Klasa Message. Klasa Message Descriptor. Klasy wspomagające
 3. Przegląd metod Java API. Mapowanie na pierwotne API MQ
  • Połączenie i uwierzytelnienie
  • Alokacja zasobów. Dealokacja, rozłączenie
  • Obsługa błędów
 4. Wysyłanie komunikatów
  • Modele aplikacji
  • Typy komunikatów
  • Przykładowe scenariusze
  • Identyfikatory, identyfikatory korelujące
  • Komunikaty logiczne
 5. Odbieranie komunikatów
  • Aplikacje peer-to-peer
  • Aplikacje klient serwer
  • Identyfikator komunikatu i identyfikator korelujący
  • Kontekst i jego retransmisja
 6. Aplikacje public/subscribe
  • Model kanoniczny. Implementacja
  • Subskrypcje trwałe
  • Zagadnienia (topics)
  • Obsługa (parsing) nagłówka RFH2 w języku Java
 7. Transakcyjność
  • Trwałość komunikatów (persistence)
  • Aplikacje transakcyjne wobec kolejek
  • Aplikacje transakcyjne z udziałem silnika bazy danych i/lub serwera aplikacji
  • Implementacja two-phase commit
  • Programowanie defensywne
 8. API do administracji
  • Metody Inquire() i set() dla atrybutów obiektów zarządcy kolejek
 9. Aplikacje z wyzwalaczami (trigger)
  • Tworzenie i obsługa programu wyzwalanego na kolejce
  • Model aplikacji współpracującej z wyzwalaczem
 10. Zaawansowane API i wielowątkowość
  • Manipulowanie buforem poprzez uchwyt (handle)
  • Wywołania zwrotne. Ustawianie i kontrola przebiegu
  • Koordynowanie aplikacji wielowątkowych. Synchronizacja
 11. Zabezpieczenia w aplikacjach Java
  • Programy exit
  • Szyfrowanie łączności

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium