RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionPolityka prywatności

Database Consulting szanuje i dba o prywatność korzystających z naszych usług, w tym o przekazane adresy e-mail i numery telefonów. Komfort i poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów jest dla nas najważniejsze. Żadne dane takie jak nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonów, daty urodzin itp. pozyskane w dowolny sposób przez Database Consulting nie są rozpowszechniane ani zapisywane bez wyraźnej zgody. Informacje uzyskane w ramach pracy Konsultantów lub podczas ich pracy, jak np. dotyczące środowiska pracy Klienta, danych zgromadzonych w systemach informatycznych, infrastruktury budynków itp., są traktowane jako poufne, a każdy z pracowników Database Consuling zobowiązany jest do pełnej dyskrecji.

Jedyna informacja jaka może zostać rozpowszechniona, w związku ze świadczeniem usług poprzez firmę Database Consulting, to nazwa Klienta. Na prośbę zobowiązujemy sie jednak do zachowania także tej informacji w tajemnicy.