RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionProjekt Unijny

Z radością i dumą informujemy, że firma Database Consulting sp z o.o. została wybrana i realizuje projekt "Rozwój eksportu firmy DATABASE CONSULTING poprzez wejście na nowy rynek docelowy"

Informacje o projekcie

Informacje podstawowe

DATABASE CONSULTING Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rozwój eksportu firmy DATABASE CONSULTING poprzez wejście na nowy rynek docelowy"

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu eksportu w wyniku wdrożenia nowego modelu biznesowego MSP.

Planowane efekty

Pozyskanie nowych zagranicznych klientów, wzrost konkurencyjności i rozwinięcie sprzedaży, dywersyfikacja rynków docelowych, wzrost przychodów i zysków ogółem, umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa oraz podpisanie nowych kontraktów handlowych.

Wartość ogółem projektu

385889,58 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

299686,37 PLN

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny w PDF