RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionDyrektywa INSPIRE

Zgodnie z dyrektywą INSPIRE oraz ustawie o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej podmioty publiczne posiadające dane przestrzenne powinny je udostępnić w formie usług. Posiadamy kompetencje, doświadczenie i zasoby do zrealizowania tego celu. Pozwalamy Ci wdrożyć kompleksowe rozwiązania obejmujące projektowanie, wdrożenie (instalację i konfigurację wraz z zasileniem danymi) oraz uruchomienie:

 • usługi wyszukiwania
 • usługi przeglądania
 • usługi pobierania
 • usługi przekształcenia

Wspieramy prezentację zarówno map urzędowych jak i map o dowolnej tematyce:

 • Mapy ewidencji gruntów i budynków,
 • Mapy geologiczne i górnicze
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Mapy uzbrojenia terenu,
 • Mapy sytuacyjno-wysokościowe,
 • Mapy zbywanych nieruchomości,
 • Mapy wspierające decyzje w warunkach kryzysowych,
 • Mapy organizacji ruchu drogowego,
 • Ewidencje sieci drogowych dla np. Zarządów Dróg,
 • Mapy zagrożeń: wodnych, pożarowych, itp.

Realizujemy także usługi audytu wydajności jak i tuningu istniejących systemów GIS

Systemy GIS w biznesie

Systemy GIS pełnią istotną rolę w działaniu wielu przedsiębiorstw i dlatego bardzo istotne jest wydajne zarządzanie, przechowywanie i przetwarzanie danych przestrzennych. Oferujemy pełny zakres usług związanych z projektowaniem, implementacją i wdrażaniem systemów GIS, poczynając od zaprojektowania oraz zasilenia warstwy danych (bazy danych GIS), przez konwersję danych do implementacji warstwy prezentacji i edycji danych. Dzięki nam będziesz w stanie:

 • przechowywać w bazie danych kluczowe informacje geologiczne, geograficzne, ewidencyjne, górnicze, kartograficzne i inne
 • wprowadzać, edytować i przeglądać dane geograficzne (np. miejsca wykorzystania sprzedawanych usług, miejsca pozyskania klientów itp.)
 • przeszukiwać bazy danych GIS i wizualizować wyniki
 • generować trasy w oparciu o dane GIS (routing) i szereg konfigurowalnych opcji (trasa najkrótsza, najszybsza, piesza)
 • prezentować swoje dane GIS na stronach WWW
 • umieszczać swoje obiekty geograficzne na udostępnianych przez nas mapach tła (warstwy tła)
 • przekształcać dane o lokalizacji na adresy i lokalizację na adresy (geocoding i reverse geocoding)
 • udostępniać dane GIS na urządzeniach mobilnych (tablety, telefony komórkowe) swoim pracownikom
 • zbierać dane zarówno w oparciu o powszechny systemy GPS (WGS84) jak i mniej popularne np. GLONASS (PZ-90)

Każda firma korzysta z danych geograficznych. Nie zawsze jednak świadomie i w sposób maksymalizujący zyski. Przykłady wykorzystania systemów GIS:

 • Zapis miejsc korzystania z udostępnianych usług przez klientów (np. lokalizacje klientów sieci komórkowych)
 • Zapis adresów klientów wykorzystywanych np. przez systemy CRM do prowadzenia i analizy kampanii w określonych obszarach
 • Zarządzanie pracownikami mobilnymi, kierowanie ich do miejsc docelowych, optymalizacja tras
 • Przetwarzanie informacje o lokalizacji oddziałów lub placówek firmy np. w połączeniu z generowanymi zyskami (optymalizacja kosztów stałych)
 • Udostępnianie klientom map online z adresami punktów obsługi (np. baza lokalizacji bankomatów) i możliwością wyznaczania trasy
 • Optymalizacja logistyki przedsiębiorstwa
 • Przechowywanie danych o topologii sieci teleinformatycznych

Oferujemy wdrożenia oparte o technologie klasy enterprise (Oracle Spatial) jak i rozwiązania opensource (PostGIS). Realizujemy usługi zgodne ze standardami OGC. Świadczymy kompleksowe usługi jak i wsparcie dla istniejących już projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z portfolio usług GIS zrealizowanych przez konsultantów Database Consulting.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem 0-801 009 706. Nasz przedstawiciel służy pomocą i radą tak, aby mogli Państwo podjąć świadomą i trafną decyzję dotyczącą współpracy.