RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionWizualizacje danych GIS na mapach

Kluczem do wydajnego i efektywnego sposobu wykorzystania danych GIS jest często ich wizualizacja. Oferujemy możliwość generowania map różnego rodzaju (geodezyjnej, topograficznej, terenowej, drogowej, sieci komunikacyjnej, plany miast i inne) w oparciu o dane GIS zapisane w różnych formatach, w tym wizualizację danych w postaci map udostępnionych online oraz przygotowanie map do wydruku w oparciu o dane z różnych źródeł. Zapewniamy także możliwość wizualizacji danych online na tle udostępnianych przez nas warstw map.

Przykładowe zastosowania:

 • wizualizacja danych geodezyjnych na mapie
 • wizualizacja lokalizacji oddziałów firmy na planie miasta
 • umieszczenie na mapie tła obszarów reprezentujących zasięg działania poszczególnych jednostek (np. stref pocztowych)
 • prezentacja na mapie siatki połączeń dla firm transportowych
 • nałożenie na mapę tras wycieczek
 • wizualizacja lokalizacji miejsc powiązanych z publikowanymi informacjami - geotagging (np. dla serwisów informacyjnych)
 • wizualizacja aktualnej sytuacji drogowej (korków, drożności dróg itp.)
 • wizualizacja danych o pochodzeniu klientów na mapie - zarówno o dane rzeczywiste (adresy) jak i np. geolokalizację IP+
 • wizualizacja pozycji pracowników mobilnych w postaci map na stronach www
 • przygotowanie do wydruku danych geodezyjnych zapisanych w bazie danych
 • publikacja danych ze źródeł rastrowych w postaci map online dostępnych w przeglądarce

Nasi specjaliści pozwolą Ci w pełni wykorzystać i zaprezentować posiadane dane geograficzne. Zachęcamy do kontaktu.

Realizujemy także usługi audytu wydajności jak i tuningu istniejących systemów GIS oraz usługi migracji danych pomiędzy rożnymi formatami

Zachęcamy do zapoznania się z portfolio usług GIS zrealizowanych przez konsultantów Database Consulting.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem 0-801 009 706. Nasz przedstawiciel służy pomocą i radą tak, aby mogli Państwo podjąć świadomą i trafną decyzję dotyczącą współpracy.