GREEN ENERGY DATA

Wspieramy sektor energii odnawialnej, świadcząc usługi w zakresie prognozowania produkcji i zapotrzebowania na energię, a także optymalizacji operacji przy użyciu nowoczesnych technologii chmurowych i sztucznej inteligencji. Wydobywamy również cenne informacje biznesowe w oparciu o analizę przestrzenną i przetwarzanie danych GIS.

HANDEL

Tworzymy dostosowane do potrzeb, dedykowane oprogramowanie do optymalizacji i zarządzania procesami biznesowymi. Świadczymy również usługi konsultingowe w celu zwiększenia wydajności hurtowni danych, umożliwiając użytkownikom biznesowym dostarczanie raportów KPI na czas.

FINANSE

Mamy doświadczenie w świadczeniu usług konsultingowych i outsourcingowych Oracle w projekcie Hurtowni Danych. Wdrożyliśmy zmiany w celu spełnienia wymogów regulacyjnych CCAR wprowadzonych przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych.

INFRASTRUKTURA DANYCH

Projektujemy i rozwijamy skalowalne, wysoce elastyczne i bezpieczne rozwiązania oparte na chmurze, które spełniają unikalne potrzeby biznesowe. Potężne możliwości przetwarzania danych, zaawansowana analityka i płynna integracja z różnymi źródłami danych i narzędziami pozwolą Ci skupić się na wykorzystaniu danych w celu podejmowania świadomych decyzji.

AI / ML

Zasilamy sztuczną inteligencję danymi poprzez integrację hurtowni danych z algorytmami uczenia maszynowego. Tworzymy rozwiązania wspierające podejmowanie decyzji w złożonych przypadkach, w oparciu o dużą ilość lub szybko zmieniające się informacje.

GENERATYWNA AI

Wykorzystujemy synergię między generatywną sztuczną inteligencją, a hurtowniami danych, aby wydobywać informacje z nieustrukturyzowanych danych (takich jak pliki PDF, DOCX lub skany dokumentów) i wzbogacać proces uzyskiwania wglądu biznesowego poprzez zrozumienie dokumentów. Dostarczamy również rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym i LLM bez trenowania modelu na danych użytkownika.

Cloud Migracja danych do chmury
Specjalizujemy się w migracji istniejącej infrastruktury hurtowni danych do chmury, płynnych przejściach, odblokowywaniu korzyści płynących ze skalowalności, elastyczności i oszczędności kosztów.

Niezależnie od tego, czy masz już doświadczenie w pracy z chmurą, czy dopiero rozważasz pierwsze kroki w kierunku nowoczesnej i efektywnej architektury magazynu danych, jesteśmy odpowiednim partnerem w zapewnieniu skutecznej i bezproblemowej migracji danych.

Infrastruktura danychBudowanie infrastruktury danych

Dostosowujemy infrastrukturę danych do konkretnych wymagań Twojej organizacji, zapewniając jej wydajność, bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. Projektujemy rozwiązania, które podnoszą wartość danych, ułatwiając analizę i decyzje biznesowe.

Hurtownie i jeziora danych Data warehouses and lakehouses

Organizacje zyskują przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu analityki danych. Dostarczamy kompleksowe hurtownie danych i rozwiązania typu data lakehouse do scentralizowanego zarządzania danymi. Skutkuje to poprawą dostępności, dokładności i spójności danych oraz usprawnieniem analityki w celu zwiększenia współpracy i produktywności między zespołami. Hurtownie danych łączą elastyczność i opłacalność jezior danych z zarządzaniem danymi hurtowni danych, umożliwiając zaawansowaną analitykę wszystkich danych.

Snowflake servicesUsługi Snowflake

Specjalizujemy się w usługach Snowflake Data Cloud, obejmujących migracje z systemów takich jak Oracle, budowę i zarządzanie hurtowniami danych oraz integrację z narzędziami MLOps i AI dla analizy danych. Oferujemy także optymalizację kosztów i zasobów w Snowflake, zwiększając efektywność raportowania.

Real-time data streamingStrumieniowe przesyłanie danych w czasie rzeczywistym

Oferujemy rozwiązania do przesyłania strumieniowego danych w czasie rzeczywistym, idealne dla klientów potrzebujących reagować na szybko zmieniające się informacje. Specjalizujemy się w obsłudze dużych wolumenów danych i integrowaniu ich z istniejącymi systemami, jak Snowflake i Kafka. Nasze usługi umożliwiają firmom szybkie podejmowanie decyzji na podstawie danych na żywo i zasilają aplikacje analityczne oraz uczenia maszynowego w czasie rzeczywistym.

Low-code software developmentTworzenie oprogramowania niskokodowego

Specjalizujemy się w tworzeniu zaawansowanych, niestandardowych oprogramowań ERP/CRM dla złożonych procesów biznesowych. Używając technologii low-code, w krótkim czasie opracowujemy elastyczne aplikacje dostosowane do potrzeb biznesowych klientów, dostępne z dowolnej przeglądarki. Nasze aplikacje obejmują funkcje jak formularze, wykresy, raporty oraz eksporty PDF i Excel, dostarczając opłacalne i wydajne rozwiązania wspierające cele biznesowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 22 398 47 81
Napisz do nas