RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
English website
UK English versionMSPP - Programowanie bazy MSSQL w języku T-SQL

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów bazodanowych chcących wykorzystać język T-SQL do programowania logiki biznesowej po stronie bazy danych oraz rozszerzania możliwości korzystania z bazy MSSQL ponad standardowe opcje dostępne w zapytaniach SQL.

Cel

Na szkoleniu nauczysz się programowania w języku T-SQL w bazie danych Microsft SQL Server. Poznasz w jaki sposób udostępniane mechanizmy (pętle, kursory, instrukcje decyzyjne, zmienne itd.) pozwolą Ci na wykorzystanie danych i manipulowanie nimi w sposób nieosiągalny dla języka SQL. Dowiesz się w jaki sposób zapisuje się reguły biznesowe w bazie i jak robić to w sposób poprawny włączając obsługę sytuacji wyjątkowych. Wiedza z kursu pozwoli Ci na tworzenie systemów informatycznych z wykorzystaniem języka T-SQL. Bogaty zestaw ćwiczeń pozwoli Ci poznać przedstawione zagadnienia od strony praktycznej, a pomoc doświadczonego trenera zagwarantuje efektywny sposób przyswajania wiedzy.

Czas trwania i forma szkolenia

3 dni, wykład + warsztat

Rodzaj szkolenia

szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte

Poziom szkolenia

średnio zaawansowany

Korzyści po szkoleniu

Szkolenie pozwoli Ci dobrze poznać język T-SQL oraz przećwiczyć jego używanie z uwzględnieniem zagadnień tworzenia systemów bazodanowych. Nauczysz i przećwiczysz techniki stosowane w zaawansowanym oprogramowaniu w warstwie bazy danych.

Przed w ścieżce szkoleniowej

MSWS - Język SQL w bazie Microsoft SQL Server
MSAN1 - Analiza danych w bazie Microsoft SQL Server 2008

Po w ścieżce szkoleniowej

MSAN2 - Zaawansowana analiza danych w bazie Microsoft SQL Server 2008
MSPZ - Zaawansowane programowanie bazy MSSQL w języku T-SQL

Wiedza przed szkoleniem

Powinieneś znać co najmniej jeden język programowania (Pascal, C++, Java, C#, BASIC itp.), oraz pisać zapytania SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE w języku SQL.

Poruszane zagadnienia

 1. Standardowe wyjście
 2. Zmienne
  • Zmienne skalarne
  • Zmienne tablicowe
 3. Sterowanie ścieżką wykonania:
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle
 4. Użycie tabel tymczasowych w programowaniu
 5. Stosowanie kursorów
  • przetwarzanie dużych zbiorów danych
 6. Dynamiczny SQL
  • Ataki SQL Injection
  • Cel stosowania dynamicznego SQL
 7. Procedury składowane definiowane przez użytkownika
  • Tworzenie procedur składowanych
  • Przekazywanie parametrów wejściowych
  • Parametry OUTPUT
  • Kompilowanie
  • Uruchamianie SQL w procedurach składowanych
 8. Funkcje definiowane przez użytkownika
  • Funkcje skalarne i tablicowe
  • Uruchamianie SQL w funkcjach użytkownika
 9. Metody zwracania z podprogramów
 10. Wyzwalacze (ang. triggers)
  • Wyzwalacze DML
  • Wyzwalacze DDL
  • FOR, AFTER, INSTEAD OF
  • AFTER, INSTEAD OF, DDL
 11. Transakcje
  • Transakcje rozpoczynane jawnie i niejawnie
  • Tworzenie transakcji
  • Blokowanie rekordów
  • Poziom izolacji
  • Punkty zachowania (ang. savepoints)
  • Zjawisko eskalacja blokad
  • Zakleszczenia
  • Kończenie transakcji
 12. Obsługa błędów
  • Błędy a transakcyjność
  • TRY...CATCH
  • Funkcje związane z obsługą błędów (ERROR_MESSAGE, ERROR_LINE, ERROR_NUMBER, ERROR_PROCEDURE, ERROR_SEVERITY, ERROR_STATE, @@ERROR)
  • Zgłaszanie błędów RAISERROR
 13. Tworzenie funkcji CLR
  • Funkcja wyrażeń regularnych

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium